Установчі документи (оригінал та Нотаріально завірена копія):

– статут підприємства (для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, товариства з обмеженою и Додатковий ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ);

– засновніцькій договір (для полного и командитного товариства);

– положення про філію або представництво (для філій и представництв юридичної особи).

* Для відокремленіх підрозділів подаються документи головного підприємства.

2. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ (оригінал та Нотаріально завірена копія) в районній у м. Києві державній адміністрації або в іншій державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця чи Свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб ‘єкта господарської ДІЯЛЬНОСТІ в Україні.

3. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та ОРГАНІЗАЦІЙ України (оригінал та завірена копія **), яка Видається Державним комітетом статистики України.

4. Довідка уповноваженого банку про Відкриття поточного Рахунку в національний та іноземній Валюті (оригінал) – на фірмовому бланку та засвідчена круглою печаткою банку.

5. Інформаційне ПОВІДОМЛЕННЯ пронаявність іноземної інвестиції.

6. Довідка про взяття на облік платника податку, форма № 4-ОПП (оригінал та завірена копія **).

7. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, форма № 2-Р (оригінал та завірена копія **), Пожалуйста Видається органом державної податкової служби чи Свідоцтво про Сплату єдиного податку.

* Окреме Свідоцтво Видається на шкірні договір про спільну діяльність без создания юридичної особи.

7а. Картка фізичної особи-платника податків (довідка про прісвоєння ідентіфікаційного номера) (оригінал та завірена копія **), яка Видається ДПІ України – для фізичної особи-підприємця.

8. Протокол та наказ про избрания (призначення) директора підприємства (оригінал та завірена копія **). Если директор іноземець додатково подається: Дозвіл на працевлаштування (оригінал та завірена копія **), договір “про повну матеріальну відповідальність” між підпріємством та працівніком, Який має місцеву прописку; а такоже Дозвіл на працевлаштування.

9. Наказ про призначення головного бухгалтера (оригінал та завірена копія **) – Із зазначеним паспортних Даних, прописки, телефону головного бухгалтера. Обов’язково наявність підпісу про Ознайомлення з наказом. У випадка відсутності посади головного бухгалтера нужно надаті лист на фірмовому бланку, в якому Зазначити, что посада головного бухгалтера на підприємстві відсутня.

10. Наказ про призначення відповідальніх осіб по роботі з МИТНИЦЯ (оригінал) – бажано вказаті НЕ менше двох осіб. Наказ повинен містіті прізвіща, ім’я, по батькові таких осіб, їх паспортні дані, зразки підписів, а такоже зразки всех печаток, Які Використовують при укладанні зовнішньоекономічніх угідь та при оформленні документів в Митний органах. Обов’язково наявність підписів про Ознайомлення з наказом.

11. Паспорт директора, головного бухгалтера та осіб, відповідальніх по роботі з МИТНИЦЯ (орігіналі та Завірені копії **) – повінні буті ксерокопії сторінок з фотографією, Датою відачі, прописка. Обов’язково звернути Рамус на витяг з Положення про паспорт громадянина України (п. 8).

12. Документи, что підтверджують фактичність (поштовий) адресу (орігіналі та Завірені копії **), а самє: довідки місцевіх ОРГАНІВ власти, договори оренди та суборенду ТОЩО. Додатково необходимо надаті документ, что підтверджує право власності за Орендодавця на об’єкт оренди. Обов’язково: Договір оренди рядків на три роки и более підлягає нотаріальному посвідченню (ст. 793 ЦК України – з 10.01.2007 р.).

13. Договір оренди юридичної адреси (оригінал та завірена копія **), чинний на момент Подання документів. Додатково необходимо надаті документ, что підтверджує право власності за Орендодавця на об’єкт оренди. Обов’язково: Договір оренди рядків на три роки и более підлягає нотаріальному посвідченню.

14. При переакредітації необходимо надаті стару облікову картку (оригінал) та ті з віщезазначеніх документів, в якіх відбуліся Зміни.

15. На Основі віщезазначеніх документів складається облікова картка, яка друкується в 3 (трьох) примірниках.

** завірена копія – ксерокопія документу, яка завірена підпісом директора та печаткою підприємства.