Класифікація небезпечних вантажів та їх характеристики

До небезпечних вантажів, які вимагають особливих запобіжних заходів під час перевезення, відносяться речовини та матеріали з фізико-хімічними властивостями високого ступеня небезпеки по ГОСТ 19433-88, далі по тексту “особливо небезпечні вантажі”:

 • Вибухові речовини класу 1, крім підкласів 1.4, 1.5 та 1.6;
 • Радіоактивні речовини класу 7;
 • Чи не займисті неотруйні гази окислюють;
 • Отруйні гази окислюють;
 • Отруйні гази окислюють, їдкі та (або) корозійні; 6. Легкозаймисті рідини з температурою спалаху менше мінус 18С отруйні;
 • Легкозаймисті рідини з температурою спалаху менше мінус 18С їдкі і (або) корозійні;
 • Легкозаймисті рідини з температурою спалаху від мінус 18С до плюс 23С їдкі і (або) корозійні;
 • Легкозаймисті рідини з температурою спалаху від мінус 18С до плюс 23С отруйні, їдкі та (або) корозійні;
 • Легкозаймисті тверді речовини їдкі і (або) корозійні;
 • Легкозаймисті тверді речовини саморазлагающіеся при температурі не більше 50С з небезпекою розриву упаковки;
 • Самозаймисті тверді речовини отруйні;
 • Самозаймисті тверді речовини їдкі і (або) корозійні;
 • Речовини, що виділяють горючі гази при взаємодії з водою, легкозаймисті;
 • Речовини, що виділяють горючі гази при взаємодії з водою, Самозаймисті і отруйні;
 • Речовини, що виділяють горючі гази при взаємодії з водою, легкозаймисті, їдкі та (або) корозійні;
 • Окислюють речовини отруйні, їдкі та (або) корозійні;
 • Органічні пероксиди вибухонебезпечні, саморазлагающіеся при температурі не більше 50С;
 • Органічні пероксиди саморазлагающіеся при температурі понад 50С;
 • Органічні пероксиди вибухонебезпечні;
 • Органічні пероксиди без додаткового виду небезпеки;
 • Органічні пероксиди їдкі для очей;
 • Органічні пероксиди легкозаймисті;
 • Органічні пероксиди легкозаймисті, їдкі для очей;
 • Отруйні речовини, летючі без додаткового виду небезпеки;
 • Отруйні речовини, летючі легкозаймисті, з температурою спалаху не більше 23С;
 • Отруйні речовини, летючі легкозаймисті, з температурою спалаху більше 23С, але не більше 6ГС;
 • Отруйні речовини, летючі їдкі і (або) корозійні;
 • Їдкі та (або) корозійні, що володіють кислотними властивостями отруйні і окислюють;
 • Їдкі та (або) корозійні, що володіють кислотними властивостями, що окислюють;
 • Їдкі та (або) корозійні, що володіють кислотними властивостями, отруйні;
 • Їдкі та (або) корозійні, що володіють основними властивостями, легкозаймисті, з температурою спалаху від +23 С до 61С;
 • Їдкі та (або) корозійні, що володіють основними властивостями, що окислюють;
 • Їдкі та (або) корозійні різні, отруйні і окислюють;
 • Їдкі та (або) корозійні різні, легкозаймисті, з температурою спалаху не більше 23С;
 • Їдкі та (або) корозійні різні, легкозаймисті, з температурою спалаху від +24 С до 61C;
 • Їдкі та (або) корозійні різні, отруйні.

Правила перевезення небезпечних вантажів

Ці Правила встановлюють порядок перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом вулицями міст і населених пунктів, автомобільних дорогах загального користування, а також відомчим і приватним дорогах, не закритим для загального користування, незалежно від приналежності небезпечних вантажів і транспортних засобів, що перевозять ці вантажі, і обов’язкові для всіх організацій, а також індивідуальних підприємців.

Дії Правил не поширюються на:

 • технологічні переміщення небезпечних вантажів автомобільним транспортом усередині території організацій, на яких здійснюється їх виробництво, переробка, зберігання,
 • застосування або знищення, якщо такі переміщення здійснюються без виходу на автомобільні дороги загального користування, а також вулиці міст і населених пунктів, відомчі
 • дороги, що дозволяють рух транспортних коштів загального користування,
 • перевезення окремих видів небезпечних вантажів автотранспортними засобами, що належать збройним силам, органам державної безпеки і внутрішніх справ,
 • перевезення обмеженої кількості небезпечних речовин на одному транспортному засобі, перевезення яких можна вважати як перевезення не є небезпечним вантажу.

Міжнародні перевезення небезпечних вантажів, у тому числі експортно-імпортні і транзитні перевезення небезпечних вантажів по території України, здійснюються з дотриманням норм і правил, встановлених міжнародними конвенціями і міжурядовими угодами, учасницею яких є Україна. При здійсненні міжнародних перевезень небезпечних відходів рекомендується керуватися вимогами Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видалення від 22 березня 1989 р

З метою справжніх правил до небезпечних вантажів належать будь-які речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які в силу притаманних їм властивостей і особливостей можуть при їх перевезенні створювати загрозу для життя і здоров’я людей, завдати шкоди навколишньому природному середовищу, привести до пошкодження або знищення матеріальних цінностей.

 • Небезпечні вантажі за вимогами ГОСТ 19433-88 Вантажі небезпечні Класифікація і маркування і ДОПНВ розподіляються на такі класи:
 • вибухові матеріали (ВМ);
 • гази, стислі, зріджені і розчинені під тиском;
 • легкозаймисті рідини (ЛЗР);
 • легкозаймисті тверді речовини (ЛОТ), самозаймисті речовини (СВ);
 • речовини, що виділяють займисті гази при взаємодії з водою;
 • окислюють речовини (ОК) і органічні пероксиди (ОП);
 • отруйні речовини (ЯВ) та інфекційні речовини (ІВ);
 • радіоактивні матеріали (РМ);
 • їдкі та (або) корозійні речовини (ЄК);
 • інші небезпечні речовини

Класи небезпечних вантажів

Небезпечні вантажі кожного класу відповідно до їх фізико-хімічними властивостями, видами і ступенем небезпеки при транспортуванні поділяються на підкласи, категорії і групи, по ГОСТ 19433-88, наведені далі.

КЛАС 1 – вибухові матеріали, які за своїми властивостями можуть вибухати, викликати пожежу з вибуховою дією, а також пристрої, що містять вибухові речовини і засоби підриву, призначені для виробництва піротехнічного ефекту;

 • підклас 1.1 – вибухові і піротехнічні речовини і вироби з небезпекою вибуху масою, коли вибух миттєво охоплює весь вантаж;
 • підклас 1.2 – вибухові і піротехнічні речовини і вироби, що не вибухають масою;
 • підклас 1.3 – вибухові і піротехнічні речовини і вироби, що володіють небезпекою загоряння з незначною вибуховою дією або без нього;
 • підклас 1.4 – вибухові і піротехнічні речовини і вироби, які мають незначну небезпеку вибуху під час транспортування тільки у випадку запалення або ініціювання, що не дають
 • руйнування пристроїв і упаковок;
 • підклас 1.5 – вибухові речовини з небезпекою вибуху масою, які настільки нечутливі, що при транспортуванні ініціювання або перехід від горіння до детонації малоймовірні;
 • підклас 1.6 – вироби, що містять виключно нечутливі до детонації речовини, що не вибухають масою і характеризуються низькою ймовірністю випадкового ініціювання;

КЛАС 2 – гази стислі, зріджені охолодженням і розчинені під тиском, що відповідають хоча б одній з таких умов:

 • абсолютний тиск парів при температурі 50С одно чи вище 3 кгс / смЧЗОО кПа);
 • критична температура нижче 50С. За фізичним станом гази діляться на:
 • стислі, критична температура яких нижче 10С;
 • зріджені, критична температура яких дорівнює або вище 10С, але нижче 70С;
 • зріджені, критична температура яких дорівнює або вище 70С;
 • розчинені під тиском;
 • зріджені переохолодженням;
 • аерозолі і стислі гази, що потрапляють під дію спеціальних розпоряджень.

Підкласи небезпечних вантажів:

 • підклас 2.1 – незаймисті гази;
 • підклас 2.2 – незаймисті отруйні гази;
 • підклас 2.3 – легкозаймисті гази;
 • підклас 2.4 – легкозаймисті отруйні гази;
 • підклас 2.5 – хімічно нестійкі;
 • підклас 2.6 – хімічно нестійкі отруйні.


КЛАС 3 – легкозаймисті рідини, суміші рідин, а також рідини, що містять тверді речовини в розчині чи суспензії, які виділяють легкозаймисті пари, що мають температуру спалаху в закритому тиглі 61С і нижче;

 • підклас 3.1 – легкозаймисті рідини з низькою температурою спалахи і рідини, що мають температуру спалаху в закритому тиглі нижче мінус 18С або мають температуру спалаху в
 • поєднанні з іншими небезпечними властивостями, крім Легкозаймистість;
 • підклас 3.2 – легкозаймисті рідини з середньою температурою спалаху – рідини з температурою спалаху в закритому тиглі від мінус 18 до плюс 23С;
 • підклас 3.3 – лекговоспламеняющіеся рідини з високою температурою спалаху – рідини з температурою спалаху від 23 до 61С включно в закритому тиглі.

КЛАС 4 – легкозаймисті речовини і матеріали (окрім класифікованих як вибухові), здатні під час перевезення легко загорятися від зовнішніх джерел займання, в результаті тертя, поглинання вологи, мимовільних хімічних перетворень, а також при нагріванні;

 • підклас 4.1 – легкозаймисті твердю речовини, здатні легко займатися від короткочасної дії зовнішніх джерел займання (іскри, полум’я або тертя) і активно горіти;
 • підклас 4.2 – самозаймисті речовини, які в звичайних умовах транспортування можуть мимоволі нагріватися і запалати;
 • підклас 4.3 – речовини, що виділяють займисті гази при взаємодії з водою.


КЛАС 5 – речовини, що окислюють і органічні пероксиди, які здатні легко виділяти кисень, підтримувати горіння, а також можуть, у відповідних умовах або в суміші з іншими речовинами, викликати самозаймання і вибух;

 • підклас 5.1 – речовини, що окислюють, які самі по собі не горючі, але сприяють легкій займистості інших речовин і виділяють кисень при горінні, тим самим збільшуючи інтенсивність вогню;
 • підклас 5.2 – органічні пероксиди, які в більшості випадків горючі, можуть діяти як окислюють речовини і небезпечно взаємодіяти з іншими речовинами. Багато з них легко спалахують і чутливі до удару і тертя.

КЛАС 6 – отруйні та інфекційні речовини, здатні викликати смерть, отруєння або захворювання при попаданні всередину організму або при зіткненні зі шкірою і слизовою оболонкою;

 • підклас 6.1 – отруйні (токсичні) речовини, здатні викликати отруєння при вдиханні (парів, пилу), попаданні всередину або контакті зі шкірою;
 • підклас 6.2 – речовини і матеріали, що містять хвороботворні мікроорганізми, небезпечні для людей і тварин.

КЛАС 7 – радіоактивні речовини з питомою активністю понад 70 кБк / кг (2 нки / г).КЛАС 8 – їдкі і корозійні речовини, які викликають пошкодження шкіри, ураження слизових оболонок очей і дихальних шляхів, корозію металів і пошкодження транспортних засобів, споруд або вантажів, а також можуть викликати пожежу при взаємодії з органічними матеріалами або деякими хімічними речовинами;

 • підклас 8.1 – кислоти,
 • підклас 8.2 – луги;
 • підклас 8.3 – різні їдкі і корозійні речовини.

КЛАС 9 – речовини з відносно низькою небезпекою при транспортуванні, не віднесені до жодного з попередніх класів, але вимагають застосування до них певних правил перевезення і зберігання;

 • підклас 9.1 – тверді і рідкі горючі речовини і матеріали, які за своїми властивостями не відносяться до 3 і 4-му класах, але за певних умов можуть бути небезпечними в пожежному відношенні (горючі рідини з температурою спалаху від +61 C до +100 C в закритій посудині, волокна і інші аналогічні матеріали);
 • підклас 9.2 – речовини, що стають їдкими і корозійними за певних умов.