Форс-мажорні обставини в зовнішньоекономічній діяльності

Тема форс-мажорних обставин дуже актуальна для українських підприємців, якi займаються імпортом або експортом. Непередбачені, такі, що не піддаються контролю, ситуації не дозволяють компанії виконати свої зобов’язання перед клієнтом.

Можливість довести, що умови договору були порушені внаслідок форс-мажорних обставин, звільняє компанію від відповідальності і необхідності компенсувати заподіяний збиток. Проте, щоб це зробити (довести, що ситуація, яка виникла, була форс-мажором), необхідно мати точне визначення поняття. Ось iз цим-то і виникають проблеми. Примітно, що в українському законодавстві немає такого чіткого визначення. Ні Цивільний, ні Господарський кодекс не надає точної дефініції форс-мажору. Це викликає деякі складнощі при веденні бізнесу. Проте досить вдале формулювання можна знайти в Конвенції ООН про міжнародний продаж товарів, складенiй у 1980 році, стаття 79. Цей документ відзначає, що компанія не несе ніякої відповідальності за невиконання зобов’язань, у випадку якщо доведе, що виникли непідконтрольні їй обставини і безрозсудно було б очiкувати прийняття до уваги такої перешкоди перед укладанням договору або подолання перешкоди.

Окремо хочемо відзначити наступне: форс-мажорні обставини в договорі прописувати треба обов’язково. Це захистить вас у непередбачених обставинах, і у клієнта буде менше підстав пред’явити претензії до компанії.

Що можна віднести до обставин форс-мажору?

  • Обставини непереборної сили, що з’явилися внаслідок стихійного лиха або екстремальних погодно-климатических умов (урагани, повені, замерзання порту, проток, моря, зсуви, землетруси, епідемія хвороби, сильний град, циклон, посуха та інше).
  • Непередбачувані обставини, що сталися незалежно вiд волі сторін, якi підписали контракт (страйки робочих, масові повстання, загроза військового конфлікту, вибух, пожежа, терористичні акти, експропріації, незаконні дії сторонніх осіб і так далі).
  • Умови, регламентовані державною владою і пов’язані з ліквідацією наслідків катастрофи.
  • Обставини, позначені безпосередньо в договорі.

Повний список форс-мажорних обставин скласти неможливо, оскільки сама їх назва говорить про те, що передбачити екстремальну ситуацію, яка виникла несподiвано, частiше за все не можна.

Підприємець повинен довести, що певні умови перешкодили виконати договірні зобов’язання, за чотирма пунктами:

  • подія мала надзвичайний характер і знаходилася поза контролем компанії;
  • непередбачуваність умов, якi виникли;
  • причинно-наслідковий зв’язок між цією обставиною і виконанням зобов’язань;
  • неможливість безпосереднього, а також альтернативного виконання.

Таким чином, настання форс-мажорних обставин звільняє бізнесмена від відповідальності і відшкодування збитку тільки у разі їх доказу. Додавання такого розділу, як форс-мажор, у комерційний договір надасть компанії повніший юридичний захист і полегшить ведення бізнесу.