Упровадження європейського законодавства в українську митну систему

Підписання угоди про євроасоціацію 16 вересня 2014 року стало новою віхою в історії України. Не залишився непоміченим такий крок і для системи митних органів. Одна з глав позначеного документу присвячена питанням митниці. Суть цієї частини євроасоціації можна звести до наступного: митна система має бути спрощена, документи і дані стандартизовані. Це збільшить ефективність взаємодії України з європейськими державами у сфері зовнішньоторговельних стосунків. Важливо відмітити, що прийнятий у 2012 році Митний кодекс врахував багато європейських практик і рекомендацій. Активізували процес електронного декларування, оптимізували механізм постаудиту і було введено поняття уповноваженого економічного оператора. Проте це тільки початок. Роботи з поліпшення митного законодавства і ефективного застосування нових норм на практиці ще багато.

В майбутньому нас чекають такі реформи:

  1. Зміна правил транзиту. Введення можливості провозити товари через територію нашої країни за європейськими документами Т1 і Т2. Це сприятиме спрощенню транзиту європейських вантажів через Україну.
  2. Перетворення механізму визначення вартості товарів. Цей пункт в євроасоціації передбачений, проте його складно реалізувати. Регулювання митної оцінки повинно проводитися згiдно з Угодою про застосування статті VII ГАТТ- 1994. Принципи цього документу були враховані при розробці Митного кодексу, на практиці ж вони погано застосовуються.
  3. Надання нових функцій митним органам. У європейських країнах митниця відповідає не лише за дотримання законів при здійсненні міжнародної торгівлі, але і за охорону держави і його жителів, за захист фінансових інтересів Співтовариства. Такими ж повноваженнями планують наділити українських митників.
  4. Розвиток інституту уповноваженого економічного оператора. Надання такого статусу окремим компаніям дозволяє здійснювати зовнішньоекономічну діяльність за спрощеною схемою. Угода про асоціацію дає надію, що звання УЭО буде дійсне не лише в Україні, але і в Європі.
  5. Можливість оскарження рішення митних органів. Згідно з нормами Модернізованого митного кодексу митниця до винесення негативного для суб'єкта зовнішньоекономічної торговельної діяльності рішення повинна пiдприємця заздалегідь повідомити. Декларант може висловити свою думку, і таке оскарження здатне призупинити дію рішення. В Україні наразi це неможливо.
  6. Відстрочення cплати платежів у митний орган. ММК передбачає можливість відстрочення строком до 30 днів.
  7. Зміна статусу декларанта. Особою, що переміщає товари через територію України, зможе бути нерезидент у разі тимчасового ввезення або для оформлення транзиту. Наразi це доступно тільки резидентові України.

Змінити митне законодавство не так складно, як реалізувати його норми на практиці. У нашій країні завжди саме це становило проблему. Тому метою має бути не формальне перетворення законів, а впровадження демократичних принципів у життя нашої країни.
(0 оценок, среднее: 0 из 5, вы уже поставили оценку)ЗАЛИШИЛИСЬ ЗАПИТАННЯ?

ВІДПРАВТЕ ЗАЯВКУ

І МИ ЗВ'ЯЖЕМОСЯ ПРОТЯГОМ 30 ХВИЛИН